JE TO KOUZLO?

V hlavě

Lidský mozek

je neuvěřitelně komplikovaný a komplexní orgán. Vše, co jste kdy zažily a naučily se, je zde uloženo v šuplíčku. Každá myšlenka a znalost je tenkým vláknem propojena s další myšlenkou a znalostí a ta zase s další a další… Mozek je jedna velká síť navzájem propojených šuplíčků. Pokud aktivujete jeden z nich, nervová vlákna aktivují všechny šuplíčky, ve kterých jsou uložené myšlenky a pojmy s ním spojené.

 

Nedávno jsem četla jeden zajímavý experiment: 

Studenti dostali zadání „Vymyslete co nenápaditější řešení, jak využít obyčejné cihly“. Během toho, co studenti řešili zadání, se v jejich zorném úhlu několikrát nenápadně objevilo logo. Pro jednu skupinu to bylo logo Apple, pro druhou skupinu studentů logo IBM.

Výsledek? Skupina, která podvědomě zaregistrovala logo Apple, měla mnohem více kreativních nápadů než skupina, která zaregistrovala logo IBM.

 

Jak je to možné?

Já tomu říkám šuplíčky, psychologové používají termín sémantická síť. V roce 1968 ho zavedl americký vědec M. Ross Quillian, když ho využil při vyjádření modelu lidské verbální paměti. 

Jakmile otevřete v hlavě jeden šuplíček, zaktivujete tím všechny další šuplíčky, které jsou s ním spojené. 

U skupiny, která viděla logo Apple, se tímto způsobem zaktivoval šuplíček „kreativita“.

Šuplíček „kreativita“ je samozřejmě propojený se šuplíčkem „nápady“. A tím pádem i spouštěčem pro kreativní myšlení.

Proto byli studenti, kteří byli podvědomě ovlivněni logem Apple, schopni vyprodukovat mnohem více kreativních nápadů.

 

Spouštěčem pro tento myšlenkový proces, který psychologové nazývají priming, může být:

  • obrázek, fotka
  • hudba
  • FONT aj.

 

Priming = kognitivní proces, při kterém podnět z dřívějška ovlivňuje pozdější chování a myšlení jedince, například to, jak později vnímá podobný podnět. Jedná se o příklad automatického uvažování a v mysli člověka k němu dochází neúmyslně a bezděčně.  Tento model vychází z premisy, že mysl člověka při kontaktu s konkrétním podnětem automaticky spustí určité asociace.
(Zdroj: Wikipedie)

A hádejte, jaké odvětví tento princip nejvíce využívá?

Je to právě marketing. Díky podvědomé aktivaci propojených šuplíčků dokáže autor v klientovi vzbudit přesně cílené emoce a potřeby a vzápětí je uspokojit nabídkou konkrétního řešení či produktu.


Pojďme se podívat, jak takový proces v hlavě probíhá. V tento moment je to velmi jednoduché, uvidíte text (necháme teď stranou samotný obsah) a podvědomá reakce bude:

  • Líbí se mi.
  • Nelíbí se mi.
  • Nic, nuda, nuda, šeď, šeď...
  • To někdo může použít?
  • Jako dobrý, ale nadšená nejsem...
  • Úžasný!

A úplně stejně na VÁŠ TEXT budou reagovat čtenáři. Teda na váš font 🙂 Oni si ale neuvědomí, že reagují na font, máte tedy náskok! Teď už jen pochopit, jak to funguje, a můžete tento proces vědomě ovládat a ovlivnit to, jak čtenáři zareagují. 

Tak, úvod máme za sebou, teď si vysvětlíme, jak přesně to funguje, a hlavně – vyzkoušíte si to na vlastní kůži!