UKÁZKA ZMĚNY FONTU 

WWW.MICHAELAMORAVCOVA.CZ

 

„Chtěla jsem nový web a bylo pro mě důležité, aby dýchal energií, kterou chci klientům předat. 


Trvalo ještě pár měsíců, než se objevil na Míši webu, ale proměna stojí za to. 

 

MICHAELA MORAVCOVÁ
Duchovní léčitelka
www.michaelamoravcova.cz

CO DOKÁŽE ZMĚNA FONTU?

Míša se rozhodla cestu k fontu si prošlapat sama. I původní font splňoval totiž obecně přijímaná pravidla a líbil se, ale pro Míšu to nebyl ten pravý. Největší posun ale vnímám v tom, že si osvojila dokonale umění pracovat s textem v různých částech webu (menu, hierarchie nadpisů, zvýrazňování v odstavcích) a vědomě používat řezy fontů tak, že celek se nejenom líbí, ale působí i harmonicky, dobře se v něm orientuje a text se skvěle čte.  

V původní verzi mého webu jsem měla v nadpisech font Aurelius a v textech Alegreya Sans. Od začátku jsem ale nebyla spokojená. Web na mě působil odtažitě, pichlavě a tak trochu říkal, že nechávám své klienty napospas. Po nějaké době hledání jsem objevila Crimson Pro, krásný hladivý harmonický font, v kurzívě pečující. A jsem z něj nadšená. Aurelius je nádherný font, ale prostě ne pro mě. A i tohle vám kurz pomůže si uvědomit a poznat.

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Bylo velmi zajímavé uvědomit si, kdo jsem já a jak s klienty pracuji. Díky kurzu jsem pochopila zákonitosti toho, jak na nás fonty působí, víc se teď na fonty ve veřejném prostoru zaměřuji a dokážu popsat slovy, co vnímám i intuitivně. Po skončení kurzu jsem sice ještě neměla jasně vybraný font, ale už jsem přesně věděla, jak má vypadat.

Kurz F&B mi pomohl popsat slovy to, co vnímám intuitivně a ukázal mi, že i ve světě fontů existují jasné zákonitosti v tom, jak na nás fonty působí. Mám přirozenou nedůvěru v online kurzy, protože mojí hlavní obavou je to, že vás něchají tak trochu napospat. Tady jsem ale vnímala úplný opak. Andrea vás trpělivě provede celým kurzem a každodenně od ní dostáváte cennou zpětnou vazbu a podporu. To bylo hlavně pro mě hodně důležité v momentech, kdy jsem měla pocit, že už je těch informací moc a cítila jsem se přehlcená.

Chcete také „svůj“ font? Pojďme ho společně vybrat na konzultaci, nebo si ho vyberte sami v kurzu.