UKÁZKA ZMĚNY FONTU 

WWW.NOVE.KERAMIKO.CZ

Ke konzultaci s Andreou jsem se rozhodla na základě doporučení přátel, kteří jejích služeb využili už v minulosti. Říkali mi, že nový začátek keramického studia, které po 30 letech jeho zakladatelka předává do mých rukou a mě čeká nový začátek, si zaslouží i písmo na míru. Dala jsem na jejich rady a jsem za to moc ráda. Konzultace se nesla v přátelském duchu, ale byla zároveň strukturovaná a měla spád - žádné mrhání časem. 

Díky spolupráci s Andreou máme nejen písmo, které vystihuje náš nový začátek, ale i ujasněné hodnoty a formulované cíle do budoucna. 

Markéta Čermáková, nová majitelka keramické školy Kohoutov 

KERAMICKÉ STUDIO
KOHOUTOV
www.nove.keramiko.cz

Z ČEHO JSME VYCHÁZELI?

Tentokrát byla změna fontu úzce propojena s kompletní proměnou celého webu. Nešlo tedy je o změnu fontu, ale měnila se i struktura, fotky, náplň, logo. Autorkou nového webu je skvělá Jana Andrésková.  

Konzultace s Markétou o výběru fontu zahájila celou etapu stavby nového webu, vyplynuly z ní základní kameny, na kterých potom Jana vystavěla nový web. Definovali jsme během ní hlavní „message“, který škola chtěla návštěvníkům webu předat. Ujasnili jsme si, že chceme najít font, ve kterém je vyvážená tradice a otevřenost směrem k moderním trendům. Tak, aby:

  • nový web nadále poskytoval zázemí lidem, kteří milují jeho tradičního ducha školy, staré zdi budovy, neopakovatelnou atmosféru kurzů, ve kterých se nerozlišují profesionálové a amatéři,
  • respektoval 30letou tradici, ale zároveň ukázal otevřenost novým trendům v oblasti keramiky, které tato škola velmi často určuje, 
  • propojil pevné kořeny a tradici Kohoutovské školy, jejíž původ sahá až do 15. století. s novým svěžím pohledem, který dokáže oslovit i mladé účastníky kurzů a nabídl jim moderní přístup, vlastní tvorbu i sebevědomí tvůrců.

Po konzultaci nám vyplynuly zásadní hodnoty, které font má komunikovat. Profesionalita, řemeslo, vztah k tradici, přátelský přístup, moderní a otevřený duch. Výzvou bylo zejména vyvážit starou tradici a inovátorský přístup, aby se tyto dvě stránky nepopíraly, ale podpíraly. To nebylo lehké ani v lidské rovině, lidé milovali web i školu takovou, jaká byla a inovacím nebyli příliš nakloněni. I proto jsou na webu zachované vizuální prvky používané na starém webu. A výběr fontu s nimi musel ladit. 

Do výběru fontů tedy vstupovaly proměnné: lidé, které chceme nově oslovit, nově poskládaný žebříček hodnot a kompatibilita s původními vizuálními prvky - logem a ikonami. 

 

původní web www.keramiko.cz

JAK PROBÍHAL VÝBĚR?

Od začátku bylo jasné, že původní bezpatkovou Verdanu nahradí font patkový. Když stály na prvním místě hodnoty jako tradice, řemeslo, profesionalita, byla to první volba. A protože první, nejvýraznější emoce na webu zprostředkují nadpisy H1 a H2, nabízelo se použít patkový font právě na této nejvyšší úrovni textu. 

Ale jaký patkový font? Co chceme dát najevo hned po řemeslu, profesionalitě a tradici, která v základu všech patkových fontů? Jaký podtón, jakou esenci dodat?

  • Bude to krása a harmonie, která je ve výtvorech velmi důležitá pro Markétu, novou majitelku školy? Tam by dobře fungoval fonty typu Abhaya Libre. Klasický, s jemným kontrastem a vládnoucí nenucenou elegancí.
  • Nebo potřebujeme něco více nohama na zemi a blíž k lidem? Klasiku, ale ne ve studené odtažitosti Times New roman, ale v lidské a otevřené Loře? Má v sobě hřejivost hlíny, teplo krbu a lidský přístup, vše co chce škola prezentovat. 
  • A když Lora, tak řez regular, který je uzemněný a klidný anebo do nadpisů použít kurzívu, která zdůrazní její vřelost a ženskou energii? Vetšina klientů školy jsou ženy, neocenily by takové otevření se emocím?

 

Klikněte na obrázek, zvětší se.

VÝSLEDEK

A právě cílová skupina hrála v rozhodování klíčovou roli. 

Při konzultaci jsme rozebrali cílovou skupinu zleva i z prava. Věděli jsme, že většina klientů jsou ženy. Věděli jsme, že jsou to lidé, které spojuje staromilství, milují neměnnost starých zdí a nezaměnitelného interiéru staré budovy. Lidé, kteří jezdí na kurzy už mnoho let a milují poctivost řemesla. Toto vše hrálo do karet jednoznačně Loře. 

Ale! Důvod, proč se Markéta rozhodla pro nový web, byla touha vnést do školy čerstvý vítr. Na pevných kořenech tradice dát prostor modernímu pojetí vlastní tvorby, určování nových trendů v technologiích, udělat ze školy moderní a progresivní prostor, který přiláká mladé lidi. A po celou dobu konzultace tato touha probublávala na různých místech. V hodnotách i  ve vizích, kam chce školu vést. 

Proto jsme se rozhodli úplně změnit pohled a tuto nesměle definovanou touhu a vizi upřednostnit. Najít font, který má v sobě sílu a nezávislost na čase. Nepopírá původní hodnoty a podporuje stabilitu i profesionalitu. Takový font jsme našli v Paytone One a rozhodli jsme se ho použít pro nadpisy. Prvotní volba, která se zdála jasná (použít patkový font) tedy vzala za své. 

Pro tučný nadpisový font hrály ještě další 2 velmi významné faktory, které najdete dál v textu, doplněném o ukázky. 

Abychom podpořili tradici a řemeslo, vyvážili jsme nadpisový font výběrem textového fontu. Tam přišla na řadu Lora, která v sobě má právě tu tradici, řemeslo, lidský přístup, které potřebujeme. Dodává webu vřelost a skvěle doplňuje sebevědomí a důraznost Paytone One. 

UKÁZKY

V ukázkách nevidíte porovnání webu původního a nového, rozdíl by byl tak velký, že by bylo těžké vnímat roli písma. Proto je ve verzi PŘED i PO nový web, který vytvořila Jana Andrésková.  Srovnáváme původní font Verdana, a nově vybrané fonty Paytone One a Loru.

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Paytone One jsme použili na všech úrovních nadpisů. Díky jednoduchým tvarům a tučnosti je velmi dobře čitelný i v menších velikostech, proto jsme si mohli dovolit ho navrhnout i pro nadpisy H3. Pokud by se jednalo o nadpisový font, který není možné použít ve velikosti H3, řešili bychom před finálním výběrem kombinaci fontů na úrovni nadpisů. V tomto případě by nastal konflikt, Lora a Paytone One fungují velmi dobře pouze pokud mají jasně oddělené role. 

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Jedním z dalších důležitých kritérií pro výběr fontů, které nebyly zřejmé na první pohled, byla kompatibilita s ikonami, které byly pro školu charakteristické, a které si nová majitelka přála zachovat. Ikony jsou výrazné, jednoduché, kontrastní a tenký bezpatkový font vedle nich zaniká. Patkový font by s nimi neladil, chybí mu jednoduchost, přímočarost a robustnost, která je pro ikony charakteristická.

Naopak nadpisový Paytone One je rovnocenným partnerem. Je dostatečně výrazný, robustní, vedle ikon nezaniká. Má stejný poměr barvy a prázdného místa. I přes svou tučnost v sobě má zaoblení a křivky, které ladí s křivkami bílých prvků v ikonách, i s jejich kulatým tvarem. 

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Poslední kritérium bylo kompatibilita s obrázkem v logu - kohoutem. Tučné písmo nám dalo prostor propojit obrázek s textem, díky inverzním linkám v písmenu K. Ty mohou zároveň asociovat vrypy nebo otisky v hlíně. Logo tím získalo na kompaktnosti, vtipu a plasticitě. Tenké nebo patkové písmo by podobným způsobem s ikonou v logu propojit nešlo. 

Klikněte na obrázek, zvětší se.

VLIV VÝBĚRU FONTŮ NA MARKETING 

Spolupráce s keramickou školou Keramiko byla krásnou studií vlivu výběru fontu na výběr klientů, které chceme oslovit. Nemusí to být nutně klienti, kteří značku milují, protože ti jsou proti jakýmkoliv změnám. Ani klienti, kteří kurzy aktuálně navštěvují, protože ti používají web pouze k zápisu do kurzu, ale impuls k přihlášení dostali od bývalých absolventů anebo jsou sami bývalí absolventi. 

V tomto případě jsme chtěli oslovit novou cílovou skupinu a tomu cíli byl výběr fontů podřízený. Upřednostnili jsme hodnoty, které jsou důležité komunikovat pro tuto novou cílovou skupinu, respektovali ty, které jsou důležité současné klienty a odsunuli do pozadí hodnoty, které byly osobní nebo nedůležité (v tomto případě osobní preference nové majitelky, jako byla krása a elegance).

CHCETE SE NAUČIT PSYCHOLOGII FONTŮ®? 

Výběr fontu je úžasná alchymie, pokud chcete projít stejným procesem jako Keramiko, aby vaše značka a hodnoty byly cítit z každého písmenka, jsem vám k dispozici na konzultaci. 

Pokud se ale chcete naučit Psychologii fontů® používat, 27. 11. 2023 otevírám jednodenní intenzivní školení. Koná se v Praze a je to jediné školení v ČR, které vás naučí, jak využít psychologii fontů v reklamě, webdesignu, copywritingu i při budování značky.