přednáška z konference BARCAMP BRNO 2019

MŮŽU VÝBĚREM PÍSMA OVLIVNIT TO, JAK SE LIDÉ ROZHODNOU?